אנרגיה חיובית: בהל"ר בוחנים הקמת תאגיד אנרגיה בשיתוף המגזר הפרטי


כך מתמודדים עם אתגרי הסביבה בעירייה ובהל"ר: באמצעות פתרון מקורי של הקמת תאגיד עירוני לשימוש בטכנולוגיות אנרגיה ירוקות וחסכוניות, בשיתוף המגזר הפרטי. בימים אלה פרסמה הל"ר "קול קורא" ליזמים לקבלת מידע להקמת תאגיד אנרגיה עירוני בשיתוף המגזר הפרטי, לצורך ייצור ואספקת חשמל לתושבי העיר רחובות.

גידול האוכלוסין, העלייה ברמת החיים והצמיחה הכלכלית המהירה בטווח הקרוב מאוד צפויות להביא עימן עלייה בצריכת האנרגיה במשק העולמי, בישראל ובערים.

עובדות אלו מצריכות ניהול מקצועי, אסטרטגי, מושכל, חדשני ואיכותי של סגמנט האנרגיה במרחב העירוני על מנת לעמוד ביעדים לאומיים וצעדי מדיניות של הממשלה וכן התייחסות מתאימה לרפורמות עתידיות במשק החשמל.

לתחום האנרגיה, השקה לתחומים נוספים ובהם ניהול משק הפסולת, תחום התחבורה, סביבה ועוד, ועל כן נדרשת ראיה אינטר-דיסציפלינרית רחבה ומעמיקה.

לשם כך, שוקלים בעיריית רחובות הקמת תאגיד עירוני, בשיתוף המגזר הפרטי, אשר יתקיים תחת הפעילות של הל"ר כך שהתאגיד יהווה מנוע צמיחה עירוני, אשר מסוגל להתמודד עם שינויים מהירים בתחום האנרגיה, תוך שהוא נותן מענה להתמודדות עם אתגרי האקלים. כל זאת  במקביל לאספקת שירות איכותי לתושבים, ובו בזמן ישביח ויטייב נכסים עירוניים ויתרום לחוסן הכלכלי של הרשות כך שתתאפשר השקעה חוזרת בתושבים בתחומים שונים.

בימים אלה פרסמה הל"ר "קול קורא" ליזמים לקבלת מידע להקמת תאגיד אנרגיה עירוני בשיתוף המגזר הפרטי, לצורך ייצור  ואספקת חשמל לתושבי העיר רחובות.

בשנתיים האחרונות הל"ר עוסקת בייזום והקמה של מערכות חשמל סולאריות במרחב העירוני במקרקעין ובנכסי העירייה, הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים והחלפת תאורת הרחוב לתאורת LED. ברם, תחום זה משתנה באופן מהיר הן בסוג ורמת המוצרים והן ברגולציה. לפיכך הל"ר מעוניינת לאתר שותף אסטרטגי בעל יכולות וניסיון בתחום למיצוי פוטנציאל הייצור לצד האפשרות להיכנס (בהינתן אישורים רגולטוריים מתאימים) למקטע אספקת חשמל לצרכנים מקומיים.

את בחינת המהלך, בברכת ראש העיר רחמים מלול, מובילים בהל"ר במסגרת הפעילות של חטיבת הפיתוח העסקי -מנכ"ל הל"ר ניסים סלמן וסמנכ"ל פיתוח עסקי עו"ד עדי מוטולה ספיר.

בין המטרות הנוספות שרואה הל"ר כראויות להתקיים במסגרת השותפות: הקמת מערכות לייצור אנרגיה ירוקה ומתחדשת, ייזום פעולות להוזלת הוצאות החשמל של הרשות המקומית וגופים אחרים אשר שואפת לאיפוס צריכת החשמל המוניציפאלית, קידום פרויקטים לטובת עצמאות אנרגטית עירונית ( ייצור חשמל, אגירת אנרגיה, מיקרוגריד ופתרונות טכנולוגיים לניהול רשתות החשמל), הקמת מערכת לאספקת חשמל לעסקים ובתי אב בעיר, כל פעילות אחרת בתחום האנרגיה שהינה בעלת פוטנציאל כלכלי ו/או משפרת את רמת השירות והמחיר של החשמל לתושבי העיר (עסקים ובתי אב).

ראש העיר, רחמים מלול: "ניצול אופטימלי ובר-קיימא של כלל המשאבים העומדים לרשותנו, תוך שמירת איזון הולם בין עלויות חברתיות, סביבתיות וכלכליות הן צו השעה נוכח שינויי האקלים והמאבק לשמירה על הסביבה. אנו גאים להוביל ולבחון מהלכים אשר מעמידים אותנו בחוד החנית של הפעילות המוניציפלית בנושא".

ניסים סלמן, מנכ"ל הל"ר: "בעתיד הקרוב נצפה בשינויים רבים בתחום משק האנרגיה ברמה הארצית ובקרוב גם ברמה המקומית. הל"ר שואפת לבחון את מקום הרשות המקומית והחברה הכלכלית בתוך הרפורמות הללו בכדי למקסם את התועלת עבור תושבי העיר והעירייה".

עדי מוטולה ספיר, סמנכ"ל פיתוח עסקי: "מפת האנרגיה העתידית בנויה מרבדים שונים אשר צפויים להפוך למתוחכמים יותר. מכאן שניהול אסטרטגי וראייה מערכתית של סגמנט האנרגיה העירוני הוא מתבקש. הקמת השותפות הנבחנת על ידנו הינה מהלך חלוצי, אשר קיים במגזרים מקבילים בהצלחה רבה, ולעניות דעתי, מדובר בעניין של זמן עד שהרשויות המקומיות יעתיקו את המודל בהתאמות הנדרשות".

עדי מוטולה ספיר

ניסים סלמן

ראש העיר, רחמים מלול