תקציב עיריית רחובות לשנת 2022: מיליארד מאה חמישים ואחד מיליון ש"ח יוצאים לדרך


יותר כסף לחינוך, לתרבות ולחזות העיר: תקציב עיריית רחובות לשנת 2022 - מיליארד מאה חמישים ואחד מיליון ש"ח יוצאים לדרך

מועצת העיר צפויה לאשר הערב את התקציב העירוני לשנת 2022. בהתאם להצעת התקציב שהונחה על שולחנה, היקף התקציב השנה יעמוד על 1,151,815,000 ₪, המשקף עליה של כ- 3.4% מתקציב 2021, שעמד על 1,113,392,000 ₪

הגידול בתקציב נובע מגידול בעיקר בתחומי החינוך, התרבות וחזות העיר.

היום, שני (24.1) צפויה מועצת העיר להתכנס לאישור תקציב עיריית רחובות לשנת 2022, אשר מסתכם בסך של 1,151,815,000 ₪, המשקף עליה של כ- 3.4% מתקציב 2021, שעמד על 1,113,392,000 ₪.

ראש העיר, רחמים מלול: "רחובות ממשיכה לגדול ולהתפתח ולהוות עיר אטרקטיבית לזוגות צעירים שבאים להשתקע בעיר; בהתאם, אנו מגדילים את היקף השירותים והמשאבים בכל התחומים, על מנת לשמור על רמת שירות גבוהה ומיטבית לתושבי העיר. השנה הגדלנו את תקציב מערכת החינוך, הוספנו לתקציב התרבות, ולתקציב חזות העיר. גם השנה בע"ה נמשיך לפתח תשתיות ולהקים מבני ציבור, חינוך, מועדונים קהילתיים וספורט ועוד. העלייה בשיעור התחלואה וחוסר הוודאות מאתגרים אותנו להמשיך ולפעול למען בריאות התושבים ורווחת הנזקקים."

על-פי הנתונים המשוערים של ביצוע התקציב בשנת 2021, גם שנת 2021 צפויה להסתיים באיזון תקציבי.

מנתוני משרד הפנים עולה כי העיר ממשיכה לגדול ולהתפתח, ומהווה עיר אטרקטיבית להגירה חיובית של זוגות צעירים לעיר. נכון לסוף שנת 2021 אוכלוסיית העיר מונה כ-159,000 נפש, המשקפת גידול של כ- 2500 איש לעומת אשתקד.

במסגרת הגידול בתקציב עיריית רחובות לשנת 2022, נרשם גידול בהוצאות בעיקר בתקציבים המיועדים לתחומי החינוך, חזות העיר והתרבות.

בדומה לשנת 2021, בתקציב שנת 2022 נלקחו בחשבון הכנסות העירייה המחולקות בין הכנסות עצמיות בהיקף של 63% והכנסות מתקציבי הממשלה השונים בהיקף של כ-37%.

‏הכנסות העירייה העצמיות כוללות הכנסות מארנונה בשיעור של כ43%, הכנסות מתקציבי משרד החינוך (27%) משרד הרווחה (9%), משרדי ממשלה אחרים, קרנות וממקורות נוספים.

הכנסות העירייה מקרנות הפיתוח לשנת 2021 מסתכמות בכ- 257 מיליון ₪, גידול של 63 מיליון ₪ לעומת 2021.

כ- 217 מיליון ש"ח מתוכם הושקעו בשנה החולפת בחידוש תשתיות ברחבי העיר, בשיפור חזות העיר, גנים ונוף, מוסדות חינוך ומבני ציבור, תשתיות ניקוז, שיפוצי קיץ במוסדות חינוך, חידוש כבישים ומדרכות וסלילתם ועוד.

גם השנה העירייה תמשיך לפתח תשתיות ולהקים מבני ציבור, חינוך, מועדונים קהילתיים וספורט, וזאת בהתאם להכנסות מקרנות הפיתוח ובהתאם לסיכומים שבהסכם.

חבר המועצה פנחס הומינר, מחזיק תיק הכספים: "התקציב נבנה בעמל רב בהתאם לחזון העירייה וראש העיר. יחד עם ראש העיר בנינו תקציב שמאזן בין צרכי התושבים לשמירה על איתנות פיננסית. דגש מיוחד ניתן בתקציב בנושאי חינוך ורווחה, והתקציב שאנו מביאים משקף חשיבה חברתית יותר למען התושבים".

מאיר דהן, מנכ"ל העיריה: "התקציב השוטף ותקציב הפיתוח מבטאים את המשך תנופת הפיתוח שרחובות עוברת בשנים האחרונות. השנה היא שנת מפתח שבה יקודם חזון ראש העיר ויהפוך מתוכניות לעובדות בשטח, בדגש על פרויקט ההתחדשות העירונית הגדול ביותר במדינה בשכונת קריית משה"

ראש העיר, רחמים מלול, הודה לחברות וחברי המועצה על פעילותם בשנה החולפת בתחומים שבהם פועלים במסגרת התיקים. כמו כן הודה למנכ"ל העירייה היוצא, דורון מילברג, לגזברית העירייה דניאלה ליבי ולמחזיק תיק הכספים חבר המועצה פנחס הומינר על פעילותם לגיבוש תקציב 2022, וכן הודה לכלל העובדים והמנהלים ולוועד העובדים על עבודתם המסורה במשך כל ימות השנה.

ראש העיר רחמים מלול

ראש העיר. צילום: רמי זרנגר