מאז הפיגוע באלעד: המשטרה והשיטור העירוני תפסו והרחיקו 6 שב"חים מהעיר


בהמשך לפעולות שננקטו לפני מספר שבועות לאיתור שבחים וסילוקם מאתרים שונים בעיר- מייד לאחר הפיגוע באלעד, הורה ראש העיר רחמים מלול למנהל אגף פיקוח שילוט ושיטור עירוני ליאור שוקרי להכניס לתוכנית העבודה את נושא איתור שבחים באופן קבוע. 

פעולות איתור ייעשו באתרי בניה אך גם במסעדות ובכל מקום בו יש חשש להעסקת שב"חים. 

ביומיים האחרונים מאז ניתנה ההנחייה- בשיתוף פעולה של  המשטרה והשיטור העירוני- נתפסו ברחובות 6 שבחים : 2 אשר נעצרו והועברו לבית המשפט ו- 4 הועברו למחסומים בחזרה.

גם בהמשך השבוע יבצעו השיטור העירוני והמשטרה פעולות רלוונטיות לאיתור שב"חים, ללא הפסקה. 

כמו כן- בימים אלה פונים בעיריית רחובות לכל הקבלנים והיזמים אשר מבצעים עבודות בנייה בעיר (הן בבניה פרטית והן בבניה משותפת) בהתראה חמורה כי פרוייקט אשר בו יימצאו שב"חים שעלולים לסכן את תושבי העיר, ינקטו נגדו סנקציות עד כדי שלילת היתר הבניה. 

ראש העיר, רחמים מלול: ״בכל הקשור לפעולות שבשליטתנו על מנת לשמור על ביטחון תושבי העיר - ננקוט בכל דרך אפשרית וללא ליאות לאתר כל שוהה בלתי חוקי בעיר. לא אתן לסכן את תושבי העיר״.

ראש העיר רחמים מלול