נציגי ציבור במכרזי כח אדם

טופס הגשת מועמדות

מכרזי כוח אדם
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
67/2022 מכרז חיצוני/פנימי – כ"א 67/2022: מנהל/ת מח' אבטחת מידע עיריית רחובות 22/09/2022 06/10/2022
66/2022 מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 66/2022: רמ"ד חירום עיריית רחובות 22/09/2022 06/10/2022

עבור לארכיון המכרזים