נציגי ציבור במכרזי כח אדם

טופס הגשת מועמדות

מכרזי כוח אדם
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
31/2023 מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 31/2023 תחשיבן/ית – מחלקת מערב העיר אגף לשירותים חברתיים עיריית רחובות 01/06/2023 15/06/2023
32/2023 מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 32/2023 תחשיבן/ית – המחלקה לרווחת האזרח הוותיק אגף לשירותים חברתיים עיריית רחובות 01/06/2023 15/06/2023

עבור לארכיון המכרזים