חברי ועדת מכרזים

תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד/ת עירייה ו/או חבר/ת מועצת העיר

לפניות בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים ניתן לפנות לרכזת ועדת מכרזים, הגב' שגית חובשי בדוא"ל:   [email protected]
מכרזים כלליים
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
4/2022 מכרז פומבי מס' 4/2022 למתן שירותי ראיית חשבון לעיריית רחובות עיריית רחובות 12/09/2022 07/11/2022
10/2022 מכרז פומבי מס' 10/2022: לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת לעיריית רחובות עיריית רחובות 29/08/2022 03/11/2022
7/2022 מכרז פומבי מס' 7/2022: למתן שירותי מיון ומחזור של גזם ופסולת מוצקה עיריית רחובות 11/08/2022
06/2022 מכרז פומבי מס׳ 6/2022: איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית וגרוטאות באמצעות משאיות מנוף משטח השיפוט של עיריית רחובות עיריית רחובות 19/07/2022
2/2022 מכרז פומבי מס' 2/2022 להפעלת פרויקט חונכות לילדים/ות ונערים/ות במצוקה כלכלית בקרב הציבור הדתי / חרדי בעיר רחובות עיריית רחובות 07/03/2022 עמותת יד אליעזר
3/2022 מכרז פומבי 3/2022 מס' לאספקת שרותי תדלוק לרכבים בשימוש עיריית רחובות עיריית רחובות 07/03/2022 סונול ישראל בע"מ וחב' טן – חברה לדלק בע"מ
1/2022 מכרז פומבי מס' 1/2022 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול השירות הפסיכולוגי החינוכי בעיריית רחובות עיריית רחובות 10/01/2022 חב' איי פי – דוט בע"מ.
13/2021 מכרז פומבי מס' 13/2021 למתן שירותי שמאות לעיריית רחובות ולועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות עיריית רחובות 27/12/2021 דנוס ושות' שמאי מקרקעין בע"מ, גדי דגני – החברה לייזום ניהול ושמאות מקרקעין, גדעון קרול, עציון כוכבי, יוגב שקד, דוד שרעבי, שלומית למישוב וליאור עוקשי.

עבור לארכיון המכרזים