חברי ועדת מכרזים

תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד/ת עירייה ו/או חבר/ת מועצת העיר

לפניות בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים ניתן לפנות לרכזת ועדת מכרזים, הגב' שגית חובשי בדוא"ל:   [email protected]
מכרזים כלליים
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
10/2023 מכרז פומבי מס' 10/2023 ניהול שרותי תוכן ברשתות החברתיות ובאתרי האינטרנט של עיריית רחובות והחברה העירונית רחובות עיריית רחובות 01/06/2023 09/07/2023
9/2023 מכרז מסגרת פומבי מס' 9/2023 למתן שירותי מיפוי ומדידה לעיריית רחובות עיריית רחובות 01/06/2023 09/07/2023
7/2023 מכרז פומבי מס' 7/2023 לעריכת ביטוחי עיריית רחובות עיריית רחובות 01/06/2023 28/06/2023
8/2023 מכרז פומבי מס' 8/2023 לאספקה התקנה ותחזוקה של שעוני נוכחות כולל תוכנה לאיסוף הנתונים עבור עיריית רחובות עיריית רחובות 22/05/2023 28/06/2023
15/2022 מכרז פומבי 15/2022 לביצוע עבודות צבע לסימון כבישים, לאספקה, הצבה ותחזוקה של תמרורים, שלטים וקרנות רחוב עיריית רחובות 21/11/2022 חב' טרימרק בע"מ וחב' דרך חדשה בתנועה בע"מ
14/2022 מכרז פומבי 14/2022 להפעלת מזנון בבי"ס תיכון ע"ש עמוס דה שליט עיריית רחובות 17/11/2022 מירית זהבי (פסק זמן)
11/2022 מכרז פומבי מס' 11/2022 לאספקת והתקנת וילונות במוסדות חינוך ובמתקני עיריית רחובות והחברה העירונית עיריית רחובות 20/10/2022 ראובן בר לב, אביזר סנטר סחר בע"מ ודוד חסיד
10/2022 מכרז פומבי מס' 10/2022: לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת לעיריית רחובות עיריית רחובות 29/08/2022 וואן סיטי אי.טי בע"מ, סיטי מערכות רישוי בע"מ, מטרופולי-נט בע"מ
8/2022 מכרז פומבי מס' 8/2022 למתן שירותים משפטיים בתחום אכיפת חיובים המכרז בוטל עיריית רחובות 25/08/2022

עבור לארכיון המכרזים