חברי ועדת מכרזים

תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד/ת עירייה ו/או חבר/ת מועצת העיר

לפניות בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים ניתן לפנות לרכזת ועדת מכרזים, הגב' שגית חובשי בדוא"ל:   [email protected]
מכרזים כלליים
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
1/2023 מכרז פומבי מס' 1/2023 לאספקה והצבת מכולות ואיסוף והובלת הפסולת ממכולות בעיר לתחנת מעבר הנמצאת בתחום העיר רחובות עיריית רחובות 09/01/2023 19/02/2023
2/2023 מכרז פומבי מס' 2/2023 לביצוע עבודות אחזקת שבר בתאורת חוץ וחשמל במבני ציבור וביצוע עבודות חשמל והתקנת תאורת רחוב ותאורה בשטחי ציבור בעיר רחובות – מסגרת שנתית עיריית רחובות 09/01/2023 19/02/2023
15/2022 מכרז פומבי 15/2022 לביצוע עבודות צבע לסימון כבישים, לאספקה, הצבה ותחזוקה של תמרורים, שלטים וקרנות רחוב עיריית רחובות 21/11/2022
14/2022 מכרז פומבי 14/2022 להפעלת מזנון בבי"ס תיכון ע"ש עמוס דה שליט עיריית רחובות 17/11/2022
11/2022 מכרז פומבי מס' 11/2022 לאספקת והתקנת וילונות במוסדות חינוך ובמתקני עיריית רחובות והחברה העירונית עיריית רחובות 20/10/2022 ראובן בר לב, אביזר סנטר סחר בע"מ ודוד חסיד
10/2022 מכרז פומבי מס' 10/2022: לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת לעיריית רחובות עיריית רחובות 29/08/2022
8/2022 מכרז פומבי מס' 8/2022 למתן שירותים משפטיים בתחום אכיפת חיובים עיריית רחובות 25/08/2022

עבור לארכיון המכרזים