חברי ועדת מכרזים

תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד/ת עירייה ו/או חבר/ת מועצת העיר

לפניות בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים ניתן לפנות לרכזת ועדת מכרזים, הגב' שגית חובשי בדוא"ל:   shagit@rehovot.muni.il
מכרזים כלליים
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
2/2022 מכרז פומבי מס' 2/2022 להפעלת פרויקט חונכות לילדים/ות ונערים/ות במצוקה כלכלית בקרב הציבור הדתי / חרדי בעיר רחובות עיריית רחובות 07/03/2022
3/2022 מכרז פומבי 3/2022 מס' לאספקת שרותי תדלוק לרכבים בשימוש עיריית רחובות עיריית רחובות 07/03/2022
1/2022 מכרז פומבי מס' 1/2022 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול השירות הפסיכולוגי החינוכי בעיריית רחובות עיריית רחובות 10/01/2022 חב' איי פי – דוט בע"מ.
13/2021 מכרז פומבי מס' 13/2021 למתן שירותי שמאות לעיריית רחובות ולועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות עיריית רחובות 27/12/2021

עבור לארכיון המכרזים