דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
עיריית רחובות 21/05/2017 31/07/2017

עיריית רחובות מודיעה על עדכון נוהל התקשרות לביצוע עבודה הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז והארכת המועד להגשת הצעות להיכלל במאגר המציעים עד ליום 31.07.2017.

-נוהל התקשרות לביצוע עבודה

-נוהל התקשרות לביצוע עבודה - נוסח קצר 

-טפסי בקשה להיכלל במאגר מציעים