דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
עיריית רחובות 01/06/2017 15/06/2017

טפסים

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

להורדת הפרסום המפורט לחצו כאן

להורדת הפרסום המקוצר לחצו כאן

 

כפיפות:

למנכ"ל העירייה.

תיאור התפקיד:

הובלת מערך התקשורת ברשות.

 • ייעוץ להנהלת הרשות המקומית, ליחידותיה השונות ולמוסדותיה, בכל הקשור להתוויות מדיניות בנושאי דוברות, יחסי ציבור, שיווק, פרסום והעלאת מידע מקומי באמצעי התקשורת השונים.
 • ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת ותיאום התגובות אל מול גורמי המקצוע. יודגש, כי תפקידו של דובר רשות מקומית, כעובד ציבור, הוא להיות דוברה של הרשות כולה, ולכן הוא מנוע מלהעביר תגובה או עמדה פוליטית באשר היא, גם אם נתבקש לכך ע"י ראש הרשות או כל גורם אחר בה.
 • תיאום והעברת מידע בין בעלי תפקידים ברשות המקומית לאמצעי התקשורת.
 • בדיקת אמיתותם ומהימנותם של המסרים היוצאים מהרשות.
 • הכנת הודעות לעיתונות בנוגע לפעולות פרטניות שמבוצעות ע"י הרשות המקומית ואשר נדרש לגביהן יידוע של אמצעי התקשורת.
 • תפעול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים.
 • שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של הרשות כלפי חוץ.
 • ניהול מכרזים וקבלת הצעות מחיר לפעולות, אל מול ספקים חיצוניים בתחום הדוברות.

 

קידום ושיווק של פעילויות ואירועים ברשות.

 • הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים של הרשות לתקשורת.
 • הכנת מערכי שיווק בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של הרשות: פרסום מודעות, מאמרים וכתבות.
 • תפעול מערך הפצת המידע לתושבים ברשות, לרבות הפקת חומרי תקשורת שיווקית: עלונים, מנשרים והודעות לתושבים.
 • תיעוד אירועים הנערכים ברשות המקומית לצורך הפצתם באמצעי התקשורת השונים, ובאתר האינטרנט של הרשות.
 • ארגון יחסי ציבור לאירועים הנערכים מטעם הרשות המקומית.
 • קיום כנסי מידע וסיורי שטח לעיתונאים, וקיום מסיבות עיתונאים תקופתיות.

 

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

 

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, שנרכש במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות. 

 

דרישות תפקיד מיוחדות:  

 • עבודה בשעות לא שגרתיות.
 • רהיטות.
 • ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכה.
 • הצגה בפני קהל.
 • יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות, והתמודדות עם לחצים.

היקף המשרה: 100%.


שכר: עפ"י הסכם קיבוצי ו/או עפ"י חוזה המאושר ע"י משרד הפנים.

 

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 15.06.2017, שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד