דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
עיריית רחובות 02/11/2017 16/11/2017

להורדת הפרסום המפורט לחצו כאן

להורדת הפרסום המקוצר לחצו כאן

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

 

כפיפות מקצועית :

למנהל פרויקט שיקום שכונות.

כפיפות ארגונית :

לראש העיר או נציג בכיר מטעמו בהנהלת המינהלת.

 

תיאור התפקיד:

 • גיבוש חזון המנהלת, תכניות עבודה, יעדי ביצוע ודרכי הערכה ומדידה.

 • אחריות כוללת להובלת תהליכי התחדשות עירונית בעיר, לרבות:
  • אחריות ישירה על פעילות שיקום שכונות במנהלת, ליישום התכניות להתחדשות עירונית במסגרת התכנית הכוללת לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי.
 • ניהול והובלת צוות העובדים במנהלת העירונית להתחדשות על כל המשתמע מכך – קליטת העובדים, הדרכתם, ניהולם השוטף, מעקב והערכה אחר תוצאות העבודה.
 • עבודה שוטפת מול משרד הבינוי והשיכון בכל הדרגים ובכל השלבים, תוך כפיפות למנהל פרויקט שיקום שכונות המקומי, הממונה המחוזי ומטה האגף. אחריות על הגשת תכניות מפורטות, תהליך בחירת המבצעים, ביצוע התכניות והגשת חשבונות בגינם.
 • תיאום צוות משרד הבינוי וצוות העירייה – ניהול מגעים עם גורמים חיצוניים שונים בהקשר תהליכי ההתחדשות, במיוחד העירייה, גורמים במשרדי הממשלה, לרבות רמ"י וגופים יזמים שונים שפועלים/יפעלו בשכונה.
 • אחריות על הובלת התהליך החברתי של ארגון התושבים וארגון הקהילה – ביחד עם הממונה על ארגון הקהילה, כולל: מיפוי המשפחות, ארגון ועדי בתים, בניית הסכמות ברמת הבניינים ודאגה כי יהיה טיפול בנושא קונפליקטים.
 • אחריות כוללת ליידוע התושבים והדרכתם בתחומי ההתחדשות העירונית, לארגון כנסי תושבים ודאגה שהתושבים יהיו מיוצגים בתהליכי התכנון.
 • ייזום וקידום תכניות בתחום ההתחדשות, כולל קשר עם יזמים.
 • ניהול הקשר עם יועצים שיפעלו במסגרת התכנית כגון עורכי דין, מתכננים ושמאים.
 • ניהול תקציב המנהלת וניהול כל ההיבטים האדמיניסטרטיביים – לוגיסטיים.
 • אחריות לביצוע התכניות ולעמידה ביעדים.

 

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

 •  תואר ראשון לפחות במדעי המשפט ו/או מדעי החברה.

ניסיון מקצועי:

 •  ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול תכניות חברתיות, הכוללות לפחות 5 עובדים.
 •  עדיפות לבעלי ניסיון מוצלח בניהול פרויקטים מול רשות מקומית ו/או בתחום ההתחדשות העירונית.

דרישות תפקיד מיוחדות:

 •  יכולת עמידה בלחץ ובלוחות זמנים.
 •  זמינות מידית ומוכנות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
 •  תינתן עדיפות לעובדים/ות יוצאי אתיופיה העומדים בתנאים.

 

כישורים אישיים:

 • אמינות, מקצועיות, חריצות, ייצוגיות, רגישות חברתית, עבודה בצוות ויוזמה אישית.

היקף המשרה: 100%.

מעמד: מנהל/ת מחלקה.

שכר: עפ"י הסכם קיבוצי ו/או עפ"י חוזה המאושר ע"י משרד הפנים.

 

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 16.11.2017,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד