דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
12/2018 עיריית רחובות 25/04/2018 10/05/2018


להורדת טופס להגשת מועמדות כללי לחץ כאן

להורדת הפרסום המפורט לחצו כאן

להורדת הפרסום המקוצר לחצו כאן

 

כפיפות :

למנהל אגף חינוך ונוער באמצעות מנהל המח' לחינוך ה על יסודי.
 

תיאור התפקיד:

 • אחריות כוללת לניהול אורחות חיי ביה"ס בהתאם לנוהלי חוזר מנכ"ל, בתיאום עם פיקוח מחוז מרכז, בהלימה לנוהלי העירייה תוך יישום החזון החינוכי של אגף החינוך.

 • גיבוש חזון חינוכי לק.החינוך המוביל את העשייה החינוכית הבית ספרית, בניית תוכניות הלימודים, בחירת המגמות ואיוש בעלי תפקידים בשיתוף עם אגף החינוך והפיקוח.

 • אחריות כוללת להפעלה מקצועית של מערך הצוות הפדגוגי של ביה"ס: שיבוץ בעלי תפקידים, מחנכים/ות מורים מקצועיים, יועצות, רכזי מקצוע בשיתוף הפיקוח ואגף החינוך.

 • אחריות לפיתוח הצוות והובלתו ברוח החזון החינוכי של הרשות, אגף החינוך והפיקוח.

 • ייזום תכנון וארגון של מערך הפעילות החינוכית והתרבותית של קריית החינוך בתיאום עם כל הגורמים העירוניים.

 • אחריות כוללת לניהול מערך הרישום, שיבוץ וקליטת התלמידים עפ"י המדיניות העירונית.

 • אחריות כוללת להובלת תהליכים קהילתיים לרווחת כל באי בית הספר.

 • אחריות כוללת לניהול המערך הכספי של בית הספר, הכנת תקציב שנתי, פיקוח על ביצועו, והובלה לקראת ניהול עצמי בשיתוף עם כל הגורמים הרלוונטים בעירייה.

 • אחריות כוללת לשילוב הערכה ומדידה כתפיסה מובנית באורח חיי ביה"ס.
   

תנאי הסף לתפקיד:

השכלה:

 • תואר שני לפחות ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה.

 • רישיון הוראה קבוע.

 • קורס להכשרת מנהלים ו/או לחלופין עפ"י הנחיות משרד החינוך בעניין זה:

  • בעל/ת תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התוכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.

  • או תעודת סיום של אחת התוכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בתוכנית להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתוכנית החדשה של אבני ראשה.

  • או מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל החינוך או בניהול ובארגון מערכות חינוך בשנת הלימודים התשע"ב.
    

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון מוכח והצלחה בתפקיד ניהול מוסד חינוכי על יסודי או מערכת מקבילה, של 5 שנים לפחות.
   

כישורים אישיים:

 • מנהיגות ויכולת להובלת צוות.

 • חזון חינוכי, תפיסה מערכתית וראיה פרטנית.

 • יצירתיות, תקשורת בין אישית מפותחת  לקשרים עם מורים, תלמידים והורים.

 • חתירה מתמדת להישגיות ומצוינות.
   

היקף המשרה: 100%.

שכר: עפ"י הסכמי מנהלי בי"ס .

 

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 10.5.2018,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד