דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
1238 עיריית רחובות 28/06/2018 01/07/2018

להורדת טופס להגשת מועמדות כללי לחץ כאן

להורדת טופס תעודת מוסד לחץ כאן

 

כפיפות:

למנהל מח' הנוער ומנכ"לית החברה העירונית.

תאור התפקיד:

מנהל ומפעיל מערכת למידה-תכנית היל"ה, במסגרת היחידה לקידום נוער ברשות המקומית. הלמידה מכוונת להשלמת השכלה פורמלית ולהעשרה לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמלית.
מאתר ומרכז נתונים על הנערים הנזקקים להשלמת השכלה, בתיאום עם מנהל היחידה לקידום נוער ברשות. אחראי לאבחון הנערים ולשילובם בתכנית למידה על פי הרמות הלימודיות. אחראי לקליטת בני הנוער ולשילובם בתכנית היל"ה. אחראי להתאמת המסגרת הלימודית, לתכנית הלימודים ולקביעת מקום הלימוד. שותף באיתור ובגיוס המורים המתאימים לאוכלוסיית הנערים. מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות. שותף לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים. מפקח על עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם. עוקב אחר הישגים הלימודיים ואחראי על דיווח ושיקוף של הישגי הלומדים. אחראי בפני מנהל היחידה לקידום נוער ברשות להפעלה נכונה של המשאבים העומדים לרשותו. מגיש דו"חות ביצוע, תקציבים, כוח אדם, תכניות השכלה, בהתאם לנדרש. מצוי בקשר ומקבל הנחיה מהמנחים. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדניות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
 

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל תואר ראשון באחד התחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, מדעי החברה, קידום נוער, מינהל חינוכי, ייעוץ חינוכי.
תעודת הוראה בחטיבה העליונה/תעודת עובד חינוך.

ניסיון תעסוקתי:

5 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הוראה בחטיבה העליונה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"ה. ניתן עדיפות בעלי ניסיון בהוראה בהיל"ה.

כישורים אישיים:

יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מורים, יכולת להכין ולהתאים תכניות לימוד לצרכי הלומדים, הכרת תכניות לימודים, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.

היקף המשרה: %100 משרה.

הערה: המועמד/ת שיבחר לתפקיד ייקלט בחברה בעירונית ויישא במטלות נוספות על פי הצורך.

על המועמד להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרשעה בעבירות מין. בהתאם לחוק, חל בשלב זה על גברים בלבד (מצ"ב טופס אישור מוסד). על המועמד/ת לצרף קורות חיים תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד מתאים, תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות יום א', תאריך 01.07.18 עד השעה 15:00 המסמכים יוגשו באופן אישי לחברה העירונית רח' הנביאים 8 רחובות.

טופס הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מוסד לשם פנייה למשטרת ישראל - ניתן למצוא באתר העירוני http://www.ironit-rehovot.co.il/ 

לקבלת מידע בין השעות 09:00-16:00 טלפון: 08-6683874 פקס: 08-9458535