דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
17/2018 עיריית רחובות 15/08/2018 06/09/2018

עיריית רחובות –אגף החינוך

מנהל/ת המחלקה לחינוך העל יסודי - הארכה

הנוסח המלא של המשרה, תיאור המשרה והדרישות מופיע באתר העירוני.

לכניסה לחצו כאן

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2

קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל:

carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 6.9.2018 שעה 15:00
על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד

ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

לצפייה בקובץ המצורף למכרז