דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
24/2018 עיריית רחובות 16/10/2018 01/11/2018

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 24/2018

מנהל/ת המחלקה לחינוך העל יסודי

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

להורדת קובץ המכרז המלא לחצו כאן

להורדת קובץ המכרז המקוצר לחצו כאן

 

כפיפות :

למנהלת אגף החינוך.

תיאור התפקיד:

הובלת מערך החינוך העל יסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהל חינוך ברשות ובהסתמך על מדיניות משרד החינוך.

 • גיבוש מדיניות החינוך העל יסודי ברשות.
 • תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך העל יסודי וניהול התקציב.
 • ניהול תהליך הרישום של תלמידים לבתי הספר העל יסודיים.
 • ניהול מערך בתי הספר העל יסודיים ברשות.
 • ניהול מערך עובדי ההוראה המועסקים ע"י הרשות.
 • קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.

תנאי סף לתפקיד:                                                                                       

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה     להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

או:

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים,

או:

תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או:

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

 • בעל/ת תעודת הוראה.
 • המנהל/ת יחויב לסיים בהצלחה – קורס להדרכת מנהלי מח' חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית:  5 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי.
 • עבור הנדסאי רשום: 6 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי.
 • עבור טכנאי מוסמך: 7 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי.

ניסיון ניהולי:

 • 5 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות תפקיד מיוחדות:

 • ידע בתוכנות OFFICE.
 • עברית ברמה גבוהה.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, ראייה מערכתית, הובלת יוזמות חינוכיות, יכולת גיוס שותפים.

היקף משרה: 100%

מעמד: מנהל/ת מחלקה.

שכר:  עפ"י הסכם קיבוצי ו/או עפ"י חוזה אישי באישור של משרד הפנים.

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 1.11.2018,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד