דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
30/2019 עיריית רחובות 20/06/2019 04/07/2019

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

להורדת הפרסום המפורט לחצו כאן

להורדת הפרסום המקוצר לחצו כאן

כפיפות:

למנהלת אגף החינוך באמצעות מנהל המח' לחינוך על יסודי.

תיאור התפקיד:

 • לבית החינוך הפתוח – השיטה דרוש מנהל/ת שש שנתי ז' עד יב' להובלה והנחייה של תהליכי חינוך, בניית תכניות פדגוגיות וארגוניות ברוח ביה"ס הפתוח.
 • אחריות כוללת לניהול אורחות חיי ביה"ס בהתאם לנוהלי חוזר מנכ"ל, בתיאום עם פיקוח מחוז מרכז, בהלימה לנוהלי העירייה תוך יישום החזון החינוכי של אגף החינוך.
 • גיבוש חזון חינוכי לק.החינוך המוביל את העשייה החינוכית הבית ספרית, בניית תוכניות הלימודים, בחירת המגמות ואיוש בעלי תפקידים בשיתוף עם אגף החינוך והפיקוח.
 • אחריות כוללת להפעלה מקצועית של מערך הצוות הפדגוגי של ביה"ס: שיבוץ בעלי תפקידים, מחנכים/ות מורים מקצועיים, יועצות, רכזי מקצוע בשיתוף הפיקוח ואגף החינוך.
 • אחריות לפיתוח הצוות והובלתו ברוח החזון החינוכי של הרשות, אגף החינוך והפיקוח.
 • ייזום תכנון וארגון של מערך הפעילות החינוכית והתרבותית של קריית החינוך בתיאום עם כל הגורמים העירוניים.
 • אחריות כוללת לניהול מערך הרישום, שיבוץ וקליטת התלמידים עפ"י המדיניות העירונית.
 • אחריות כוללת להובלת תהליכים קהילתיים לרווחת כל באי בית הספר.
 • אחריות כוללת לניהול המערך הכספי של בית הספר, הכנת תקציב שנתי, פיקוח על ביצועו, והובלה לקראת ניהול עצמי בשיתוף עם כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה.
 • אחריות כוללת לשילוב הערכה ומדידה כתפיסה מובנית באורח חיי ביה"ס.

תנאי הסף לתפקיד:

השכלה:

 • תואר שני לפחות ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה.
 • רישיון הוראה קבוע.
 • קורס להכשרת מנהלים ו/או לחלופין עפ"י הנחיות משרד החינוך בעניין זה:
  • בעל/ת תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התוכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.
  • או תעודת סיום של אחת התוכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בתוכנית להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתוכנית החדשה של אבני ראשה.
  • או מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל החינוך או בניהול ובארגון מערכות חינוך בשנת הלימודים התשע"ב.

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון מוכח והצלחה בתפקיד ניהול מוסד חינוכי על יסודי או מערכת מקבילה, של 5 שנים לפחות.

 

כישורים אישיים:

 • מנהיגות ויכולת להובלת צוות.
 • חזון חינוכי, תפיסה מערכתית וראיה פרטנית.
 • יצירתיות, תקשורת בין אישית מפותחת  לקשרים  עם מורים, תלמידים והורים.
 • חתירה מתמדת להישגיות ומצוינות.

היקף המשרה: 100%.

שכר: עפ"י הסכמי מנהלי בי"ס.

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 04.7.2019,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד