דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני/פנימי - עו"ס משפחה-התערבות במשפחות חד הוריות – תוכנית נושמים לרווחה

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
41/2019 עיריית רחובות 07/08/2019 22/08/2019

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

להורדת הפרסום המפורט לחצו כאן

להורדת הפרסום המקוצר לחצו כאן

כפיפות:

מנהל אגף שירותים חברתיים ומנהלת מחלקה

תיאור התפקיד:

 • מטפל בלקוחות במטרה לשפר את מצבם האישי, המשפחתי והחברתי ולקדם הוצאתם ממציאות של חיים בעוני ובהדרה, ע"י בנייה של תכנית התערבות ממוקדת תוצאות, ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף בסיוע של מלווי משפחות ושל גורמים ואנשי מקצוע  אחרים בשותפות מלאה עם המשפחות ובראיה של צרכי המשפחה, בהתאם למדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
 • מתן סיוע להסדרה של חסמים – אישיים וסביבתיים, פיתוח ורכישת משאבים אישיים וחברתיים והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
 • מפתח ומקים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי במחלקה, מיצוי זכויות וטיפול באוכלוסיות החיים בעוני ובהדרה שבטיפול התכנית והמחלקה.
 • משפר מצבן של אוכלוסיית המשפחות החיות בעוני ובהדרה שבטיפולו באמצעות הפעלת תכנית "נושמים לרווחה".
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור משפחות לתכנית מקרב אוכלוסיית היעד.
 • נוקט  יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים של החיים בעוני ובהדרה בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
 • מפעיל, מדריך ומנחה את מלווי המשפחות מצוות התכנית, עובדים מקצועיים אחרים ומתנדבים.
 • פועל בהתאם למתווה תכנית "נושמים לרווחה" ובכלל זה מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים  טיפולים בצורה מבוקרת.
 • מנהל רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
 • משתתף בוועדות ובדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
 • מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
 • חבר פעיל בצוות השכונתי שבמחלה ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסייה.

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

 • תאר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:

 •  עדיפות לבעל ניסיון בטיפול במשפחות

דרישות תפקיד מיוחדות:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה בכתב ובע"פ.
 • ידיעת שפות זרות, יתרון
 • ידע בעבודה עם מחשב.

כישורים אישיים:

 • אמינות, יצירתיות וחדשנות, אסרטיביות ואמפטיה כלפי הלקוחות, קפדנות ודייקנות בביצוע, עירנות ודריכות, התמודדות עם לחץ, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות, יכולת עבודה בצוות.

היקף המשרה: 75%-100%

דירוג ודרגה: דרוג עו"ס (יא'-ט').

שכר:  עפ"י הסכמים ארציים – עובדים סוציאליים.

         

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 22.8.2019,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד