דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
64/2019 עיריית רחובות 20/11/2019 05/12/2019

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

להורדת הפרסום המפורט לחצו כאן

להורדת הפרסום המקוצר לחצו כאן

כפיפות:

למנכ"ל העירייה.

תיאור התפקיד :

 • גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום הרווחה והשירותים החברתיים.
 • ניהול והנחייה מקצועית של צוות העובדים במנהל ובאגפים הכפופים לו.
 • הגדרת מטרות, תכנון ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של המינהל תוך הקפדה על פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במינהל.
 • מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת המינהל, הגדרת מבנה המינהל הכולל חלוקת אחריות וסמכויות, הגדרת ממדי הביצוע, הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת המינהל ופיקוח על התקדמות ביצוע התוכניות.
 • אחראי על הכנת תקציב המינהל תוך פיקוח ובקרה אחר מימושו. אחראי להכנת תוכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב שנתי המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכי הקהילה.
 • ביצוע פעולות לקידום רווחת התושבים ושותפות לתכנון החברתי ברשות.
 • אחריות בפני ראש הרשות ומנכ"ל העירייה לתפקוד תקין של המינהל ולביצוע תוכניות הפעולה של השירותים החברתיים של הרשות בהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.
 • ביצוע פעולות רווחה וקידום השירותים החברתיים בהתאם למדיניות משרד הרווחה כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס)
 • אחריות לגיוס משאבים והקצאתם לביצוע תוכנית העבודה והתקציב. למעקב והערכה אחר ביצועם.
 • ייזום, פיתוח וקיום קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המינהל עם שירותי רווחה/גופים אחרים בקהילה.
 • ייצוג המינהל בפני גורמים פנים ארגוניים וגורמי חוץ.
 • אחריות לביצוע הרישומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שהתחייב מתפקידי המינהל ומן הוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.
 • אחריות להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המינהל ולשיפור השירות.
 • אחריות לקבלת סיוע לזכאים לשירותים החברתיים וטיפול בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת האגף.
 • שיתוף האוכלוסייה בתכנון ובפיתוח השירותים.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה.
 • נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות עפ"י הצרכים.

דרישות התפקיד :

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית עדיפות תינתן לבעל/ת תואר שני בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • בוגר/ת קורס סגל מינהל בכיר במח' לשירותים חברתיים המוכר ע"י משרד הרווחה, או התחייבות לצאת לקורס סגל בכיר במועד הקרוב ולסיימו.

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון מקצועי של שבע שנים לפחות בעבודה סוציאלית.

ניסיון ניהולי:

 • ניסיון ניהולי של חמש שנים לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

דרישות תפקיד מיוחדות:

 • הכרות עם יישומי אופיס..

כישורים אישיים:

 • כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית, יכולת הדרכת עובדים בתחום המקצועי, יכולת קיום יחסי אנוש תקינים, אמינות ומהימנות אישית גבוהה, יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה בלו"ז.

היקף המשרה: 100%

מעמד :  מנהל/ת אגף

שכר: עפ"י הסכם קיבוצי ו/או עפ"י חוזה המאושר ע"י משרד הפנים.

 

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 5.12.2019,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד