דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
38/2020 עיריית רחובות 19/05/2020 04/06/2020

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

נוסח מפורט

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 38/2020

מנהל יחידה לקידום נוער– מגזר חרדי

 

כפיפות :

למנהלת אגף החינוך באמצעות מנהל מח' חינוך חרדי.

 

תיאור התפקיד:

אחראי על מכלול הנושאים לטיפול בנוער מנותק ברשות המקומית.  מכין תכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות  המקומית ואחראי לביצועה. דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער מנותק ברשות.

מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה לקידום נוער ומבצע שינויים במערך כוח האדם של היחידה על פי צרכים משתנים. אחראי לשמירה על סודיות, לאבטחת המחשבים והציוד של היחידה לקידום נוער ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ. פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה. אחראי לפיתוחן ולביצוען של תוכניות טיפוליות/חינוכיות לנוער מנותק ביישוב. אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת המדריכים לקידום נוער ביחידתו. במידת הצורך, מדריך ומנחה אישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות המתקיימות ביישוב או מחוץ ליישוב,  כגון:  מחנות, קורסים וסמינרים.

פועל בשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים ועם ראש תחום קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות של מינהל חברה ונוער – תחום קידום נוער. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון, במשרד החינוך.

 

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

 • תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, מדעי ההתנהגות, חינוך , מינהל חינוכי/יעוץ חינוכי/חינוך מיוחד.
 • יועדפו בעלי תואר שני.
 • היכרותה עם האוכלוסייה החרדית.

 

הכשרה:

 • עמידה בקורס לניהול יחידות  לקידום נוער או קורס ייעודי לניהול שירותים לנוער בסיכון במהלך השנתיים הראשונות בתפקיד.

 

ניסיון מקצועי:

5 שנות ניסיון באחד מהתחומים הבאים: חינוך , תחומי טיפול, ניהול , הנחיית צוות.

 

כישורים אישיים:

 • יכול ניהול וארגון.
 • יכול תכנון וניהול תקציב.
 • יכולת ניהול.
 • יכולת לשיתוף פעולה.
 • יכולת ליצירת קשר וקיום יחסי אנוש תקינים.
 • יכולת לראייה חברתית וקהילתית כוללת.
 • יכולת עמידה בלחצים.
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 • ידיעת אנגלית
 •  יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 

רישיון לעיסוק בתפקיד:

רישיון הוראה מטעם משרד החינוך או רישיון עובד חינוך תוך שלוש שנים בתפקיד

היקף המשרה: -100%

שכר: עפ"י הסכם ארצי המקובל ברשויות מקומיות.

 

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 4.6.2020,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד