דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
53/2020 עיריית רחובות 27/08/2020 10/09/2020

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

נוסח מפורט

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 53/2020

תברואן/נית

כפיפות:

למנהל אגף שפ"ע באמצעות מנהלת מח' רישוי עסקים.

תיאור התפקיד:

 • פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומית.
 • מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק (לגבי עסקים המחויבים ברישוי)
 • הכנת תכנית עבודה לביצוע ביקורות בבתי עסק, בתיאום עם הממונה.
 • בדיקה מדגמית של עמידת בתי העסק בתנאים תברואתיים, על פי הדין הקיים ועל פי אמות מידה מקצועיות, בהתאם להפניית הממונה.
 • בדיקת ההתקנה והשימוש במתקנים בבתי עסק, בהתאם להוראות למתקני תברואה, לרבות בדיקת התאמת תכניות הרישוי החתומות לנעשה בפועל.
 • הנחיית בעלי העסקים לתיקון ליקויים.

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

 • בעל/ת 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
 • בעל/ת תעודה של אחראי לתברואה וסביבה (תברואן) שהנפיק מוסד מוכר.

או:

תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה.

או:

תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.

או:

תעודה של תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.

או:

תעודת רישום בפנקס המהנדסים, במדור הנדסה- איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית.

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחומים הבאים: מזון, תברואה ואיכות סביבה.

דרישות תפקיד מיוחדות:

 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה – OFFICE.
 • רישיון נהיגה בתוקף.
 • שפות – עברית ברמה גבוהה.

היקף המשרה: 100%.

שכר: עפ"י הסכם קיבוצי ו/או עפ"י חוזה המאושר ע"י משרד הפנים.

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 10.9.2020,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד