דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
4/2021 עיריית רחובות 12/01/2021 28/01/2021

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

נוסח מפורט

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 4/2021

עו"ס התמכרויות מבוגרים

כפיפות:

למנהל מרכז חוסן.

תיאור התפקיד:

 • טיפול בפונים נפגעי סמים ואלכוהול במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, בהתאם לשיטות המקובלות במקצוע .
 • שיפור מצבן של אוכלוסיות נפגעי הסמים שבטיפולו/ה באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו.
 • קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות נפגעי הסמים בכל מקום לצורכי איתור וטיפול.
 • אחריות לריכוז הידע והעברתו בפני העובדים האחרים באגף לשם תיאום הטיפול בנפגע הסמים ומשפחתו, בצורה שתיקבע ע"י מנהל מרכז חוסן.
 • שיווק הנושא וקידום גיוס המשאבים, קיום פעולות מיוחדות למען אוכלוסיות נפגעי הסמים.
 • אחריות לתיעוד מהלך הטיפול, ריכוז דיווחים והגשת המלצות ומסקנות למנהל מרכז חוסן.
 • שותפות בקביעת מדיניות המרכז ותוכנית העבודה הנקבעת עפ"י מדיניות המשרד.

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

 • בעל/ת תואר ראשון או שני בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון מוכח של שנתיים בטיפול ישיר בפרט ובמשפחה - עדיפות.

דרישות תפקיד מיוחדות:

 • ידע בעבודה עם מחשב.
 • התחייבות המועמד לעבור קורס לטיפול בנפגעי סמים, אשר מוכר ע" המשרד, לאחר תהליך קבלה.
 • ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה בכתב ובע"פ.
 • ידיעת שפות זרות – יתרון.

כישורים אישיים:

 • אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, התמודדות עם לחץ, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

היקף משרה: 50%-75% (2 משרות).

דרוג ודרגה: דרוג עו"ס (י'-ח')

שכר: עפ"י הסכמים ארציים – עובדים סוציאליים

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 28.1.2021,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד