דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

מכרז פומבי מס' 14/2020 למתן שירותי חשבות שכר עובדי הוראה לעיריית רחובות

הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על ידי המציע במשרדי העירייה

מסמך הבהרות >>

חזור לעמוד המכרזים