דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
23/2021 עיריית רחובות 04/03/2021 18/03/2021

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

נוסח מפורט

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 23/2021

מנהל יחידה לקידום נוער והיל"ה ברשות

כפיפות:

למנהלת אגף החינוך.

תיאור התפקיד:

אחראי על מכלול הנושאים לטיפול בנוער מנותק ברשות המקומית.  מכין תכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות  המקומית ואחראי לביצועה. דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער מנותק ברשות.

מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה לקידום נוער ומבצע שינויים במערך כוח האדם של היחידה על פי צרכים משתנים. אחראי לשמירה על סודיות, לאבטחת המחשבים והציוד של היחידה לקידום נוער ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ. פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה. אחראי לפיתוחן ולביצוען של תוכניות טיפוליות/חינוכיות לנוער מנותק ביישוב. אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת המדריכים לקידום נוער ביחידתו. במידת הצורך, מדריך ומנחה אישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות המתקיימות ביישוב או מחוץ ליישוב,  כגון:  מחנות, קורסים וסמינרים.

פועל על פי הנחיות הממונים עליו ברשות ובשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים ועם המפקח הממונה על קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות של המח' לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך. מגיש דו"חות ביצוע, תקציבים, כוח אדם, תוכניות חינוכיות טיפוליות ופדגוגיות.

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

  • תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, מינהל חינוכי.
  • יועדפו בעלי תואר שני.
  • תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך- בהתמחות קידום נוער.

הכשרה:

  • חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס מנהלים מטעם האגף או ממסגרת שאושרה מראש ע"י מנהל/ת המח' לקידום נוער באגף.

ניסיון מקצועי:

5 שנות ניסיון באחד מהתחומים הבאים: חינוך , טיפול בבני נוער, ניהול וארגון, הכנת תוכניות וניהולן, תכנון ניהול תקציב, הנחיית צוות.

כישורים אישיים:

יכולת ניהול וארגון.

יכולת תכנון וניהול תקציב.

יכולת ניהול.

יכולת לשיתוף פעולה.

יכולת ליצירת קשר וקיום יחסי אנוש תקינים.

יכולת לראייה חברתית וקהילתית כוללת.

יכולת עמידה בלחצים.

יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

ידיעת אנגלית

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

רישיון לעיסוק בתפקיד:

רישיון עובד חינוך.

היקף המשרה: -100%

שכר: עפ"י הסכם ארצי המקובל ברשויות מקומיות.

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 18.3.2021,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד