דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
24/2021 עיריית רחובות 04/03/2021 18/03/2021

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

נוסח מפורט

        אגף משאבי אנוש

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 24/2021

מרכז/ת אזור בקידום נוער ברשות

כפיפות:

למנהלת אגף החינוך.

תיאור התפקיד:

אחראי על מכלול הנושאים לטיפול בנוער מנותק ברשות המקומית.  מכין תכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות  המקומית ואחראי לביצועה. דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער מנותק ברשות.

מכין ומנהל את תקציב קידום נוער באזור שעליו הוא מופקד בהתאם להנחיות  הממונים עליו, ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ. פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה. אחראי להשתלמותם של עובדי קידום נוער באזורו. אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת המדריכים לקידום נוער ביחידתו. במידת הצורך, מדריך ומנחה אישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות המתקיימות ביישוב או מחוץ ליישוב,  כגון:  מחנות, קורסים וסמינרים.

פועל בשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים על פי הנחיות מנהל היחידה לקידום נוער ברשות, והמפקח הממונה על קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות של המח' לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך. מגיע למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי בית וכיו"ב. משתתף בהשתלמויות, בכנסים ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המח' לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון.

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

  • תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, חינוך, מדעי ההתנהגות, מדעי הרוח, עבודה סוציאלית קרימינולוגיה, לימודי CBT.
  • תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך- בהתמחות קידום נוער.

הכשרה:

  • חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת שאושרה מראש ע"י מנהל/ת המח' לקידום נוער באגף.

ניסיון מקצועי:

  • 4 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכה בקידום נוער, ניהול, ארגון והפעלת פרויקטים בקידום נוער, הנחיה והדרכת עובדי נוער.

כישורים אישיים:

יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.

יכולת לראייה חברתית – קהילתית כוללת.

יכולת הדרכה והנחיית צוות עובדי קידום נוער.

יכולת עמידה בלחצים.

יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.

רישיון לעיסוק בתפקיד:

רישיון עובד חינוך.

היקף המשרה: -100%

שכר: עפ"י הסכם ארצי המקובל ברשויות מקומיות.

 

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 18.3.2021,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד