דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
25/2021 עיריית רחובות 04/03/2021 18/03/2021

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן

נוסח מפורט

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 25/2021

מנהל/ת מרכז השכלה – היל"ה ביח' לקידום נוער

כפיפות:

למנהלת אגף החינוך.

תיאור התפקיד:

מנהל ומפעיל מערכת למידה – תוכנית היל"ה, במסגרת היח' לקידום נוער ברשות המקומית. הלמידה מכוונת להשלמת השכלה (פורמלית ולא פורמלית) במסלולי למידה. הלימודים מיועדים לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמלית.

מאתר ומרכז נתונים על הנערים הנזקקים להשלמת השכלה, בתיאום עם מנהל היח' לקידום נוער ברשות המקומית. אחראי לאבחון הנערים ולשילובם בתוכנית למידה מותאמות. אחראי לקליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה. אחראי להתאמת המסגרת הלימודית, לתוכנית הלימודית. שותף באיתור ובגיוס המורים המתאימים להוראה של תלמידי היל"ה. מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות. שותף לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים. מפקח על עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם. עוקב אחר ההישגים הלימודיים ואחראי על דיווח ושיקוף של הישגי הלומדים. אחראי בפני מנהל היח' לקידום נוער ברשות והממונה על קידום נוער במחוז להפעלה נכונה של המשאבים העומדים לרשותו. מגיש דו"חות ביצוע, בהתאם לנדרש. מצוי בקשר ומקבל הנחיה מהמנחים ופועל על פי מדיניות קידום נוער במשרד החינוך ועל פי הנחיות המנחים של הזכיין הפדגוגי. מגיע למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי בית וכיו"ב. משתתף בהשתלמויות, בכנסים ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המח' לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון.

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

  • תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, מדעי החברה, קידום נוער, מינהל חינוכי, ייעוץ חינוכי.
  • ו/או תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ בתחום הדסיפלינרי שמאושר בתעודת הוראה.
  • תעודת הוראה בחטיבה עליונה.

הכשרה:

  • חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס מנהלים/אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת שאושרה מראש ע"י מנהל/ת המח' לקידום נוער באגף.

ניסיון מקצועי:

  • 4 שנות ניסיון באחד לפחות מהתחומים הבאים: הוראה בחטיבה עליונה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"ה.
  • יועדפו בעלי ניסיון בהוראה בהיל"ה או בהוראת נוער בסיכון.

כישורים אישיים:

יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.

יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה.

יכולת להנחות מורים.

יכולת להכין ולהתאים תוכניות לימוד לצורכי הלומדים.

הכרת תוכניות לימודים.

יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.

היקף המשרה: -100%

שכר: עפ"י הסכם ארצי המקובל ברשויות מקומיות.

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 18.3.2021,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד