דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 1/2021 למתן שרותי טאוט שטיפה וניקיון רחובות ושטחים ציבוריים הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על ידי המציע במשרדי העירייה

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
1/2021 25/01/2021 07/03/2021