דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 12/2020 לביצוע סקר ועבודות גיזום עצים בשטחי ציבור בעיר רחובות

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
12/2020 19/11/2020 22/12/2020