דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 11/2016 - מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
עיריית רחובות 09/03/2016 27/03/2016

 

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 11/2016 מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור

תיאור התפקיד:

 • הכנת תכנית עבודה ותקציב ליחידת הביקורת הכוללת נושאי ביקורת שצריכים להיבחן ולהיחקר.
 • ביקורת הפעולות השונות המתבצעות ברשות המקומית, במועצת העיר ובכל מפעל, מוסד או תאגיד שהעירייה משתתפת בתקציבו.
 • ביקורת תחומים שונים ברשות המקומית כגון: משק, כספים, כ"א, הנדסה, תברואה וכד'.
 • הגשת דוחות ביקורת  לראש הרשות המקומית הכוללים חומר רקע, עובדות ממצאים, מסקנות והמלצות.
 • מעקב אחר שיפורים ותיקון ליקויים שנחשפו בדוחות ביקורת.
 • אחראי/ת לקבלת תלונות מגורמים שונים הבאים בקשר עם הרשות המקומית: תושבים, קבלנים וגורמים נוספים אחרים לבירור עם הגורם המתאים ברשות המקומית.
 • מיידע/ת את הפונים/המתלוננים ביחס לאופן הטיפול בתלונה, לתהליך הטיפול ולתוצאותיו.
 • מדווח לגורמים המתאימים ברשות המקומית (המבקר, המזכיר וכד') על תלונות חריגות ו/או תלונות שיש בהן חשד של פגיעה בטוהר המידות.
 • ניהול צוות עובדים.

 

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, או עו"ד או רואה חשבון.

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בתחום השכלתו במשך 9 שנים כאשר לפחות מתוכן שנתיים מוכחות לפחות בעריכת ביקורת והגשת דוחות ביקורת.
 • יתרון לבעלי ניסיון מוניציפאלי.
 • ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים.

דרישות תפקיד נוספות:

 • הכרת פקודות העיריות נהלים תקנות וחוקים הדרושים לביצוע עבודת הביקורת.
 • עבודה המחייבת קבלת קהל.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, סמכותיות, נשיאה באחריות, טיפול במספר נושאים במקביל, כושר התמדה, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

היקף המשרה: 100%.

שכר: עפ"י חוזה המאושר ע"י משרד הפנים.

 

הערות:

הגבלת כשירות – האנשים הבאים אינם יכולים להגיש מועמדות לתפקיד:

 • חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
 • מי שכיהן כחבר מועצה ברשות המקומית, במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • מי שכיהן כחבר מועצה ברשות המקומית הגובלת עם הרשות המקומית, במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • מי שהיה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.

 

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רחוב ביל"ו 2 קומה 4 רחובות,

או באמצעות הדוא"ל בכתובת: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום ראשון, 27.3.2016,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

טפסים

להורדת הפרסום המפורט לחצו כאן

להורדת הפרסום המקוצר לחצו כאן

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן