דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 13/2021 למתן שירותי שמאות לעיריית רחובות ולועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
13/2021 עיריית רחובות 27/12/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז