דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 1/2022 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול השירות הפסיכולוגי החינוכי בעיריית רחובות

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
1/2022 עיריית רחובות 10/01/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז