דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 3/2022 מס' לאספקת שרותי תדלוק לרכבים בשימוש עיריית רחובות

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
3/2022 עיריית רחובות 07/03/2022

מסמך הבהרות ו/או שינויים - קובץ שאלות מספר 1

לצפייה בקובץ המצורף למכרז