דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס׳ 6/2022: איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית וגרוטאות באמצעות משאיות מנוף משטח השיפוט של עיריית רחובות

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
06/2022 עיריית רחובות 19/07/2022

מסמך הבהרות ו/או שינויים >

לצפייה בקובץ המצורף למכרז