דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 7/2022: למתן שירותי מיון ומחזור של גזם ופסולת מוצקה

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
7/2022 עיריית רחובות 11/08/2022

מסמך הבהרות 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז