דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 10/2022: לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת לעיריית רחובות

מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
10/2022 עיריית רחובות 29/08/2022

מענה לשאלות הבהרה

מסמך הבהרות 2

הארכת מכרז עד ה-10/11/22

לצפייה בקובץ המצורף למכרז