דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
67/2022 עיריית רחובות 22/09/2022 06/10/2022

מכרז חיצוני/פנימי – כ"א 67/2022

מנהל/ת מח' אבטחת מידע

 

כפיפות :

למנהל אגף חרום בטיחות, תקשוב, רכש ומוקד עירוני באמצעות מנמ"ר.

תיאור התפקיד:

 • ניהול אבטחת המידע ברשות המקומית וכל זאת בהתאם לנוהלי הרשות המקומית ומדיניותה:
  • תכנון מדיניות אבטחת המידע ובקרה על יישומה.
  • תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע.
  • ניהול ההרשאות, ודרכי הגישה למשתמשים.
  • תכנון ויישום תוכנית התאוששות -DRP.
  • ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת.

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמח' להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.

או:

 הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

או:

תעודת סמיכות לרבנות (יורה יורה) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או:

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

ניסיון מקצועי:

ארבע שנות ניסיון מקצועי לפחות כאחראי אבטחת מידע, בחברה בעלת 50 עובדים ומעלה.

דרישות תפקיד מיוחדות:

שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות, הבנה ותפיסה, כושר למידה.

היקף המשרה: 100%.

מתח דרגות: 10-12 בדרוג המנהלי / 40-42 בדרוג המח"ר .

שכר: עפ"י הסכם קיבוצי ו/או עפ"י חוזה המאושר ע"י משרד הפנים.

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: [email protected]

עד יום חמישי 6.10.2022,שעה 15:00

הגשת מועמדות אשר תשלח ללא טופס הגשת מועמדות, תעודות השכלה ואסמכתאות המעידות על ניסיון בעבודה תיפסל על הסף

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית.

תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם לפקודת העיריות אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

תינתן העדפה לנשים לפי חוק שוויון זכויות האישה אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק עידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד