דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
66/2022 עיריית רחובות 22/09/2022 06/10/2022

מכרז חיצוני/פנימי - כ"א 66/2022

רמ"ד חירום

כפיפות:

למנהל אגף ביטחון חירום ,תקשוב ,בטיחות, מוקד עירוני ורכש באמצעות ממונה חירום ברשות.

תיאור התפקיד:

 • פרוטוקולים – כתיבה, מעקב ויישום הנחיות.
 • סיוע ריכוז מערך משק לשעת חירום, להלן: מל''ח / פס''ח.
 • תקציב הג"א – הכנה, ניהול, בקרה ויישום.
 • מערכת שו"ב (שליטה ובקרה) לחירום – ניהול, בקרה, פיתוח ויישום. (שוע"ל)
 • G.i.s – פיתוח, הובלה והטמעת המערכת בתחום החירום.
 • נהלים – כתיבה, עדכון, בקרה ותיקוף כלל נהלי החירום ברשות.
 • מעקב אחריות ובקרה על מוכנות ותקינות אמצעי חירום רשותיים לרבות חפקי"ם ומרכז ההפעלה עירוני.
 • מתנדבים – סיוע, שימור ובקרה.
 • וועדות מל"ח וביטחון – ריכוז, עדכון, מעקב ובקרה.
 • חשב חירום – ניהול תקצוב החירום בכפוף לחוק המכרזים.

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

 • בעל/ת תעודה 12 שנות לימוד עדיפות לבגרות מלאה.

דרישות תפקיד מיוחדות:

 • היכרות עם יישומי OFFICE.
 • היכרות עם מערכות תקשוב – יתרון.
 • לבוגר קורס קצינים – יתרון.
 • בעל יכולת ביטוי בכתב ובע"פ – כתיבת נהלים / בקרה.
 • יכולת ניהול תקציב בהתאם לחוק המכרזים – יתרון.

היקף המשרה: 100%

מעמד: מנהל מדור: 8-10 בדרוג המנהלי / 38-40 בדרוג המח"ר

שכר: עפ"י הסכם המקובל ברשויות מקומיות.

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: [email protected]

עד יום חמישי 6.10.2022,שעה 15:00

הגשת מועמדות אשר תשלח ללא טופס הגשת מועמדות, תעודות השכלה ואסמכתאות המעידות על ניסיון בעבודה תיפסל על הסף

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית.

תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם לפקודת העיריות אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

תינתן העדפה לנשים לפי חוק שוויון זכויות האישה אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק עידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד