דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
עיריית רחובות 30/11/2016 15/12/2016

כפיפות:

למנהלת אגף החינוך.

תיאור התפקיד:

 • גיבוש והתווית מדיניות מוסדות החינוך לגיל הרך בשיתוף המפקח על גני הילדים ומנהל אגף החינוך והטמעת המדיניות בגנ"י.
 • הכנת תכנית עבודה שנתית ליח' גנ"י בהלימה עם מדיניות אגף החינוך, בתיאום עם מנהל חינוך ובשיתוף האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.
 • זיהוי הנחיצות להקמת גן ילדים חדש, גיבוש תכנית והגשתה לאישור.
 • ביצוע ביקורים בגני הילדים לשם פיקוח על התפעול השוטף והתחזוקה.
 • בחינת בקשות לרכש או תחזוקה ממנהלי הגן והעברתן למנהל הרכש, בהתאם לתקציב המוסד.
 • הפקת דו"חות ונתונים אודות מוסדות החינוך לגיל הרך.
 • שליחת מידע ופרסום אודות הרישום ומועדיו להורים.
 • וידוא תקינות הטיפול בתהליך הרישום, בין אם מתבצע באמצעות קבלת קהל ובין אם מתבצע באמצעות האינטרנט.
 • קליטה ומיון של טפסי ההרשמה ושיבוץ הילדים בגנים בהתבסס על ברשות ההורים, אזורי המגורים ומרחק הגן מאזורי המגורים וקביעת מענה לבקשותיהם.
 • דיון בערעורים על השיבוץ ומתן מענה לפניות ההורים בנושא זה.
 • מעקב אחר הטיפול בילדים בעלי קשיים מסוגים שונים ובפרט ילדי החינוך המיוחד, בשיתוף מלא עם מפקחי משרד החינוך.
 • פיקוח על יישום תכניות העבודה השנתיות ועמידה ביעדים הפדגוגיים שהוגדרו.
 • בניית תכנית העשרה שנתית לכל גנ"י לא יאוחר מחודש אוגוסט, עפ"י תכנית משרד החינוך ושמירה על איזון תקציבי בתום שנת הלימודים.
 • ביצוע מעקב ובקרה של נוכחות גננות וסייעות בגנ"י והופעתן הסדירה בהתאם לשעות פעילות הגן.
 • ייזום השתלמויות לטיפוח הצוות המקצועי בגנ"י.
 • גיוס, מיון ושיבוץ סייעות במילוי מקום במהלך השנה ובחודשי הקיץ, בתיאום עם אגף משאבי אנוש.
 • העברת עובדים בתוך המערך בהתאם לצורך.

 

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמח' להערכת תארים בחו"ל. 
 • בעל/ת תעודת הוראה.
 • המנהל/ת יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מח' חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.

 

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות, בתחום החינוך הקדם יסודי.
 •  ניסיון ניהולי של 7 עובדים או יותר במשך 5 שנים לפחות.

 

דרישות תפקיד נוספות:

 • עברית ברמה גבוהה.
 • היכרות עם תוכנות ה - OFFICE.

 

היקף המשרה: 100%.

שכר: עפ"י הסכם קיבוצי ו/או עפ"י חוזה המאושר ע"י משרד הפנים.

 

 

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: carmit_oh@rehovot.muni.il

עד יום חמישי, 15.12.2016,שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

טפסים

להורדת הפרסום המפורט לחצו כאן

להורדת הפרסום המקוצר לחצו כאן

להורדת טופס להגשת מועמדות לחצו כאן