נציגי בני נוער, אשר נבחרים בצורה דמוקרטית מקרב מועצות התלמידים הבית ספריות ומתנועות הנוער. המועצה מייצגת את הנוער בפורומים של מקבלי ההחלטות בעיר, במועצה המחוזית של מחוז מרכז ואף המועצה הארצית. כמו כן המועצה מקיימת אירועים ערכיים, בילוי ופנאי.

מתקיים ביום א' בשעה 18:00 לתלמידי כיתות ז'-יב'.
לפרטים נוספים: אורי – 08-9376700

להרשמה ופרטים נוספים על הקורס היכנסו >