פרלמנט הילדים הוא גוף מייצג של ילדי העיר, הכולל נציגות של תלמידים מכל בתי הספר היסודיים בעיר. ייחודו של גוף זה הוא בהיותו מייצג של הקולות של ילדים צעירים בעיר מול הגורמים השונים ברשות העירונית.

פרלמנט הילדים העירוני מאפשר לילדי העיר להפוך לחברים משמעותיים בחברה ובקהילה, על מנת שיוכלו לקחת אחריות ולפעול למען עצמם ולמען אחרים. הפרלמנט מבוסס על שלושה אבני יסוד – מנהיגות, ערכים וזכויות ילדים.

מתקיים בימי ד', בשעות 16:00 – 18:00 לתלמידי כיתות ה'-ו'
לפרטים נוספים : אורלי דיין - 052-8391961

להרשמה ופרטים נוספים על הקורס היכנסו >