ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 25 תתקיים ביום ראשון הקרוב (21.3) בשעה 18:00 באולם הספורט בביה"ס "קציר" ברחוב מיכאל כהן פינת חנה אברך. מיד לאחריה תחל ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 26.

סדר היום -ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 25:

הצבעה על  הסתייגויות לתקציב 2021.

סדר היום ישיבת מועצת העיר מס' 26 :

 1 . אישור  פרוטוקול מועצה מס'  23+ 24  מתאריך 10/2/21 

2.  תיקון טעות דפוס בפרוטוקול מס' 22  מתאריך 23/12/20 

שאילתות

דו"ח כספי מבוקר 2019 ודו"ח ביקורת מפורט 2019   - האם הדוחות התקבלו? מדוע אתם מתחמקים מחשיפתם בפניי? – השאילתא תענה בישיבה הבאה   

 הצעות לסדר :

א, רכש גלאי עשן עבור : ניצולי שואה , קשישים , מיעוטי יכולת וכל תושב שידיו אינו משגת שחפץ להתקין ע"פ קריטריונים שיקבעו ע"י הרשות המקומית

  נושאים נוספים:

  1. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת  מתאריך 4/1/2021 
  2. אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת "אעלה בתמר"
  3. אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותת "  עזר מציון"
  4. דו"ח כספי מבוקר  2019  ודוח ביקורת מפורט 2019 
  5. הסמכה ומתן סמכויות לפקחים עירוניים באכיפת חוקי העזר 
  6. עדכון תחשיב חוק עזר עירוני לרחובות (אגרת פינוי פסולת עודפת מעסקים)