ישיבת מועצה מן המניין מס' 27 תתקיים ביום שלישי הקרוב, כ"ט באייר, 11.5.21 בשעה 18:00 באולם הספורט בביה"ס קציר, ברח' מיכאל כהן פינת חנה אברך.

 סדר היום :

 1 .  אישור  פרוטוקול מועצה מס'  26+ 25    מתאריך 21/3/21

2. הצעות לסדר :

הצעה למספור מבנים ברחובות ישנים שהסדר הרציף לא נכון או שקיים קושי לזהות את מספר המבנה וזאת על מנת לעזור לגופי הצלה – ח"מ פנחס הומינר 

3.  נושאים נוספים:

 1. אישור הסכם העברת זכויות ליאובל 
 2. אישור מועצה על הכרזת שכונת  מילצ'ן כמתחם התחדשות עירונית  במסלול רשויות 
 3. אישור פנייה לוועדת גבולות מול מועצה אזורית גבעת ברנר, תיקון גבולות (בית העלמין מרמורק שעריים – קבוצת שילר) 
 4. אישור מינוי ח"מ אמיתי כהן כסגן רה"ע בתואר ללא שכר במקום ח"מ אבנר אקוע
 5. הצגת תוכנית שבילי אופניים למועצה
 6. אישור הסכם הקצאה עם עמותת מוסדות בית יוסף
 7. אישור הקצאת קרקע לעמותת מעלות
 8. ביטול הפקעה בגוש 3704 חלקה 136, רחוב השומרים 3 
 9. עריכת מכרז משותף לריהוט עבור מוס"ח, ריהוט משרדי, מתקני חצר לגנ"י, כסאות ופרויקט  כיתות M-21 
 10. אישור המועצה למתן תשלום גמול לחברי ועדת הערר על השתתפותם בישיבות הועדה, בהתאם להנחיות של משרד הפנים 
 11. איתור מועמדים לכהונה בוועדת ערר  לארנונה