בוטלה השביתה של הרשויות המקומיות שתוכננה למחר יום רביעי ה 10/02/2016