ביום חמישי 20/05/2021 תיערכנה בדיקות קורונה למבוטחי קופת חולים כללית במתנ״ס חוויות בקרית משה ברחוב קלמן גבריאלוב 20, במתחם הנוער במקום.
הבדיקות תהיינה לפי תור שייקבע מראש מול הקופה באמצעות האתר או 2700*, בין השעות 15:00-18:00
במקום קיים מרחב מוגן קרוב ותקני.