ביום ראשון 23/05/2021 מתחם אתר הפרדסנות לדגימות קורונה יפעל החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד לשעה 18:00 למבוטחי כלל קופות החולים.