משטרת ישראל, תחנת רחובות, בשיתוף עיריית רחובות, באמצעות אגף תנועה, שילוט ופיקוח, פועלים לשיפור איכות החיים ברחוב הרצל, במטרה להגביר את הסדר והביטחון ברחוב.

במסגרת זו נבנתה תכנית עבודה ובהתאם לכך מופו הבעיות המרכזיות המטרידות את הציבור בנושא עומסי תנועה, פריקה וטעינת סחורות, חסימות נתיב, איכות סביבה, עבירות רעש, אלימות רחוב ועוד.

החל מחודש מרץ 2016, תוגבר האכיפה ברחוב הרצל כנגד העוברים על החוק. הרחוב יחולק לשלושה רובעים, בכל רובע יסיירו באופן קבוע שוטר ופקח, אשר יעבדו בשתי משמרות, על מנת לתת מענה מיידי לתלונות הדיירים והעסקים. בין היתר תוגבלנה השעות לפריקה וטעינה, שבהן רכב מעל 6 טון יוכל לפרוק  עד השעה 10:00 בלבד. בנושא איכות הסביבה יתמקדו בהוצאת סחורות, שולחנות וכסאות של בתי קפה, ניקיון והוצאת קרטונים.

הציבור מתבקש להישמע להוראות החוק!


להורדת קובץ המידע לחצו כאן