ישיבת מועצה מן המניין מס' 30 תתקיים ביום רביעי, י"ט באב,  28/7/21 בשעה 18:00 בבית התרבות, ברח' גולדין 2.

   סדר היום :  

 1. אישור פרוטוקולים 28+29 מתאריך 23/6/21 .

2. שאילתות :

א.  האם יש מפעיל חיצוני לצהרונים בחברה העירונית וברשת חוויות? מתי מתפרסם מכרז חדש?  (ח"מ אביב איטח מתאריך  17/6/21)   

3. הצעות לסדר :

 1. הוצאה כספים חריגה של המועצה הדתית רחובות  (ח"מ אבי מוזס 20/7/21 ) 
 2. סקר צרכים ושיתוף ציבור לתושבי שכונת שעריים ובעלי עסקים ( ח"מ אביב איטח 25/7/21)
 3. תוכנית עבודה ושדרוג שכונת שעריים לקראת תקציב 2021  ( ח"מ אביב איטח 25/7/21 )

4.  נושאים נוספים :    

 1. אישור הסכם עם חב' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ לחכירת מוחכר, הקמה והפעלה של מעונות סטודנטים ושטחי מסחר בגוש 3648 חלקי חלקות 277-278, גוש 3654 חלקה 47, חלקי חלקה 49, ברח' דרך הים, רחובות 
 2. דיווח דו"ח דירקטוריון הלר לשנת 2020
 3. אישור קליטת תיקי כוכבי כעובדת שעתית בהתאם לבקשת מ.מ וסגן רה"ע בנצי שרעבי ועד לסוף הקדנציה 
 4. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאת קרקע ומבנים מס' 56, מתאריך 26/11/20 , סעיף מס 2 
 5. בקשה לתיקון טעות סופר ברשימת בעלי דוכנים בשוק העירוני משנות ה- 70.
  מס"ד 24- דוכן 49 – נרשם ע"ש משעלי ראובן , יש לרשום ע"ש משעלי אלברט.  
  מס"ד 35- דוכן 72 נרשם ע"ש מסעוד כהן , יש לרשום ע"ש מסעוד דהן.
 6. אישור הסכם  הקצאה עם עמותת בית הכנסת חזון המדע רחובות
 7. אישור מקדמות תמיכה לעמותות ספורט

   צבי מדהלה
  מנהל אגף מוניציפאלי