תושבות ותושבים יקרים,
הבדיקות לגילוי נגיף הקורונה באתר הפרדסנות יחלו בשעה 10:00 ולא בשעה 08:00 כפי שצוין בתחילה. זאת עקב הצורך בביצוע עבודות הצללה לטובת באי המקום