הודעה לציבור הנהגים ברחובות המשך העבודות לביצוע מעגל תנועה טשרניחובסקי-משה מזרחי

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב רחוב משה מזרחי בקטע הרחובות ישעיהו-טשרניחובסקי.

בימים שני ושלישי יג'-יד' באדר א', 22-23.2.16

בין השעות 17:00-07:00.

ייתכנו שינויים בעבודת עקב תנאי מזג האוויר.