מזה מספר שנים מתקיים הליך סיור טופס 4 לבניינים בבניה רוויה במעמד ראש העיר, מהנדסת העיר, מנהל אגף תכנון ורישוי, מנהל אגף הפיקוח על הבניה, בודקת תכניות ומזכירת הוועדה, במטרה לבדוק את הבניין, איכותו, עיצובו ודרישות החוק והתקנות.

הסיור מתקיים לאחר בדיקה ראשונית של הפיקוח על הבניה, באם נמצאת התאמה בין המבנה להיתר הבניה.

 

במסגרת הסיור נבדקים השטחים המשותפים של הבניין: חזיתות הבניין, הלובי, המחסנים, רחבת החניה, השטחים המגוננים של הבניין ואף נערך סיור במספר דירות בבניין.

הצוות בוחן את חומרי הגמר ואופן הביצוע של הבניין וניתנות הערות תכנוניות.

 

הליך זה הינו חלק משיח מתמשך עם קבלנים ומתכננים שמטרתו לשפר ולהשתפר ברמת ואיכות הבניה ובעיר לרווחת התושבים.

בנין העומד בתנאים אלו מקבל טופס 4, שמשמעו חיבור הבנין לחשמל כתנאי מקדמי לאכלוסו.

 

החל מיום ה- 29.12.15 הוחלט לפרסם מתן טופס 4 לבניינים ברחבי העיר, כחלק משקיפות המידע לציבור.

 

ביום ה-23.02.16 ניתן טופס 4 לבנין מגורים בן 11 יח"ד ברחוב מזרחי דוד 29

אדריכל: דליה לפידות

קבלן: יוספי יצחק

 

ביום ה-23.02.16 ניתן טופס 4 לבנין מגורים בן 8 יח"ד ברחוב יעבץ 3.

אדריכל: דוד אשכנזי

קבלן: לוי יחזקאל

 

 

בניין יעבץ 3

מזרחי דוד 3