הודעה לציבור הנהגים ברחובות

המשך העבודות לביצוע מעגל תנועה טשרניחובסקי-משה מזרחי

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב רחוב טשרניחובסקי,

בקטע הרחובות יצחק יעקובי-משה מזרחי,

בימים ראשון ושני יט'-כ באדר א', 28-29/2/16

בין השעות 13:00-09:00.

ייתכנו שינויים בעבודת עקב תנאי מזג האוויר.