הנדון:  עדכון - זימון וסדר יום לישיבת מועצה  מן המניין מס'  31 

ישיבת מועצת העיר מס' 31  תתקיים ביום שלישי, כ' בחשוון,  26/10/21 בשעה 18:00.
 הישיבה תתקיים בחדר ישיבות קומה 2 , בבניין העירייה, רחוב ביל"ו 2.  

   סדר היום :  

1. אישור פרוטוקול מועצה מס'  30 מתאריך 28/7/21

2. שאילתות :

א . האם ניתן למצוא פתרון לתושבים הגרים בצמוד לבית ספר עידוד ? (ח"מ קארין מתאריך 5/9/21)                 

3. הצעות לסדר :

   א. הצבת  שלטי   מורשת על  בתים לשימור ( ח"מ גיא צור 14/10/21)

  ב. שי וברכה לתושבים חדשים (ח"מ גיא צור מיום 17/10/21)

 ג. הקמת ועדה חד שנתית בנושא מקומם של הסטודנטים בסדרי העדיפויות העירוניים וצרכיהם (ח"מ אביב איטח 23/10-/21) – מצ"ב

4.   נושאים נוספים:

א. אישור הסכם הגג של קריית משה

ב. אישור אבישי שרעבי כמורשה חתימה  על הזמנות מתב"ר פקיד היערות  

ג. אישור  מינוי עו"ד שלום פנחס וייס לחבר בדירקטוריון הל"ר

ד. אישור פרוטוקולים של הוועדה להקצאת קרקע מס 57-59

ה. אישור הסכם הקצאה עם עמותת המרכז לחינוך עצמאי לת"ת ובתי ספר

ו. אישור המשך גביה לפי חוק עזר לרחובות ( שירותי שמירה) התשע"ז- 2017

ז. אישור פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 18/10/21  

ח. אישור פרוטוקול   ועדת ביקורת מיום 26/7/20 ו- 9/11/20

 

בברכה,   
 צבי מדהלה                                                                                                    
  מנהל אגף מוניציפאלי