הנדון: הזמנה לישיבת מועצה מס' 33

 

הנך מוזמן/נת לישיבת מועצה אשר תתקיים ביום ד', 9.3.20165, בשעה  18:00 לשכת ראש העיר.

 

 1. אישור פרוטוקולים: מועצה: 30,31,32 מתאריך: 31.1.2016, נשלח לחברים בדוא"ל.  
 2. הצעה לסדר: ח"מ אביב איטח מתאריך 6.3.2016. הגברת השקיפות ושיתוף הציבור בנושאים מהותיים.
   
 3. שאילתות:
 • ח"מ אביב איטח מתאריך 6.3.2016, מתי בדיוק יתקיימו הבחירות לוועדי השכונות ?
 • ח"מ אביב איטח מתאריך 6.3.2016, מה מטרת השימוש בשצ"פ בשכונת רחובות המדע? ומה ההוצאות שהוצאו עד כה ומדוע?

 

סדר היום

 1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 2.3.2016, ואת טבלת התב"רים המעודכנת לשנת 2016
 2. שנוי בפרוגרמה לצרכי ציבור – גוש 3653 חלקה 83.
 3. אישור  הסכם חדר שנאים.
 4. אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס 13 מיום 7.12.15
 5. אישור פרוטוקול מס' 5 של וועדת הביקורת מתאריך 14.12.2015.
 6. סמי בולג יו"ר קרן היסוד שוויץ – הענקת אזרחות כבוד, בקשתו של זוהר בלום סגן ראש העיר.
 7. אשרור מועמד הרב למועצה הדתית הרב מרדכי גבל. (אושר במועצה מס 5 מיום 8.1.14)
 8. אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי בבנק דקסיה לכספי מפעל הפיס.
 9. אישור עבודה נוספת ל טובה להב ת.ז. 54782701 עובדת כלבורנטית במעבדת מדעים בבית ספר אמי"ת המר.
 10. אישור עבודה נוספת לאפרמוב רוברט ת.ז.3030713101 עובד כמפנה אשפה בשפע.

 

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה