בימים שני ושלישי (14 – 15 במרץ), תבוצע עבודת קרצוף וריבוד ברח' פינס, בקטע הרחובות מורדי הגטאות – ש. בן-ציון.

עקב כך, יהיו שבושים בזרימת התנועה, בין השעות 08.00 – 16.00.